Yazar arşivi Dilek_OSGB

ileDilek_OSGB

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yeni Gelişme

          İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU UYGULAMASINDA YENİ GELİŞME

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, “Kapsam ve İstisnalar” başlığı altında yer alan 2. Maddesi:

“MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.”

Şeklindedir.

Ancak bilahare yapılan düzenlemelerle, kamu kurumlarında 6331 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili yükümlülükler 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir:

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Torba Kanunda:

“MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu durumda,

Bugüne kadar Kanunun uygulanmasının sürekli olarak ertelenmesi nedeni ile bugüne kadar İSG hizmeti almayan Resmi ve Özel Sektör kurum ve kuruluşlarına “ hizmet alımı ” zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Konuyu bilgilerinize sunar, hizmet vermeye hazır olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

DİLEK O.S.G.B

ileDilek_OSGB

Diğer Hizmetler

Ergonomik çalışmaların yapılması;

 • Ergonomik işyeri yerleşim analizi ; Üretim hattı ve hammadde akışı ve hat analizi
 • Fabrika yerleşim düzeni ; Grup yerleşim düzeni, hat yerleşim düzeni, süreç (proses) yerleşim düzeni, ürüne göre yerleşim, işçi hareketlerinin düzenlenmesi
 • İşin yalınlaştırılması
 • Yalın üretim
 • 5 S yerleşim ve temizlik sistemi

İşyeri ortam ölçümlerinin yapılması;

Ölçüm metotlarını yetkin bir şekilde kullanarak işletme içerisinde yapılmak veya ilgili kuruluşlara yaptırmak,

 • Gürültü ölçümü
 • Toz ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Elektrik topraklama ölçümü
 • Ortamda gaz ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Termal konfor ölçümü
 • Paratoner ölçümü

Teknik Periyodik Kontrollerin Yapılması:

İşverenler işyerlerinde kullanılan;

 • Basınçlı kaplar ve tankların kontörlü (kompresörler, hidroforlar, LPG, LNG tankları vb.)
 • Kazanların (Sıcak su-Kızgın yağ-Buhar kazanları ve Buhar jeneratörleri, vb.)
 • Kaldırma araçlarının kontrolü (Vinç, Forklift, Cephe iskeleleri, Araç kaldırma liftleri vb.)
 • Paratoner topraklama sistemlerinin;
 • Tüm bina, araç- gereç – makine ve teçhizatın;
 • İşyeri hekimi/sağlık elemanı, tüm sağlık taramaları ve tetkiklerinin;

Mevzuatta belirtilen sürelerde; periyodik ölçümü ve teknik kontrollerini yapmak, kayıt altın almak ve belgelerinin ulaşılabilir olmasını sağlamak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi istihdam hizmetleri,

Uzman istihdamı ile İSG çalışmalarının güvenirliliği, etkinliği, sürekliliği ve denetimi sağlanmaktadır.

OHSAS-18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmaları,

Uluslararası İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olan OHSAS’ ın uygulanması ile; İSG çalışmalarının sürekliliği ve değişen şartlara göre güncellenmesi ve diğer ISO 9001-14001 vs. sistemleri ile entegrasyonu sağlanmaktadır.

Kişisel koruyucu donanım temini;

Standartlara uygun ve kaliteli üretim yapan anlaşmalı olduğumuz firmalardan temin edilmektedir.

ileDilek_OSGB

Misyonumuz


Bilimdeki çağdaş gelişmeler ışığında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ;

  • Araştırma ve Geliştirme,
  • Planlama,
  • Uygulama,
  • Denetleme,
  • Eğitim,
  • Bilgilendirme,
  • Danışmanlık,

Hizmetlerimiz ile müşterilerimize fonksiyonel çözümler sunmaktır.

ileDilek_OSGB

Vizyonumuz


İş sağlığı ve güvenliği alanında;

Verimlilik, Kalite ve Mükemmellik

Anlayışının bir hayat tarzı olarak yerleşmesi için;

Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri ile küresel dünyaya yönelmenin temellerini hazırlamaya yardımcı olmak ve bu anlayışın liderliğini üstlenmektir.

 

ileDilek_OSGB

Danışmanlık Hizmetleri


İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetlerimizin Hedefi ;

İşletmelerimizin;

 • İş Güvenliği konusunda kanun ve yönetmelikleri takip edip yorumlayabilme becerisine sahip olmalarını sağlamak,
 • İş Güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri almak ve bu tedbirlerin yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak,
 • Risk analizi ve tehlike değerlendirmesi, kontrolü, araştırılmasını yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği birimi-kurulu oluşturulması ve koordinasyonu,

İSG prosedürü talimat ve eylem planlarının hazırlanması,

İşyeri Hekimliği ve Sağlık Gözetimi Hizmetlerimizin Hedefi:

 • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, geliştirmek,
 • İş kazası ve meslek hastalığını önlemek,
 • Üretim devamlılığını sağlamak,
 • Verimliliği artırmak,

Amacı ile işletmelere aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 • İşyeri hekimi istihdam hizmetleri
 • İşe giriş sağlık raporu düzenlenmesi
 • Ağır ve tehlikeli işler raporu
 • Periyodik sağlık kontrolleri
 • Tahlil ve tetkik hizmetleri
 • İşyeri sağlığı-temizliği-hijyeni
 • İlkyardım eğitimi
ileDilek_OSGB

Dilek OSGB Hakkında

Kuruluş tarihimiz olan 1988 yılından bugüne kadar kesintisiz olarak ;

 • Üretim Yönetimi
 • Verimlilik,
 • Kalite Yönetimi
 • Dış Ticaret
 • İnsan Kaynakları
 • Kurumsallaşma
 • Stratejik Planlama
 • Araştırma-Anket-Analiz
 • Proje ve Fizibilite Konularında,

Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerine devam eden firmamız 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki alarak Ankara merkezli “DİLEK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ” kurarak ;

Firmaların kanunlarımız gereği zorunlu olarak yerine getirmeleri gereken; yapılmadığı takdirde işverene AĞIR CEZA VE SORUMLULUK yükleyen aşağıda başlıklar halinde verilen İş sağlığı ve güvenliği önlemleri konularında;

 • İş Güvenliği Uzmanlığı,
 • İşyeri Hekimliği,
 • Teknik ve Periyodik Kontroller,
 • Ergonomik Önlemler,
 • OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi,

Uygulamaları için A-B-C sınıfı İş güvenliği uzmanlarımız ve İşyeri hekimlerimiz ile Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri vermeye başlamıştır.

ileDilek_OSGB

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Dilek OSGB 6331 Sayılı Kanun

Dilek OSGB 6331 Sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun

ileDilek_OSGB

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

ileDilek_OSGB

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!