Diğer Hizmetler

Ergonomik çalışmaların yapılması;

 • Ergonomik işyeri yerleşim analizi ; Üretim hattı ve hammadde akışı ve hat analizi
 • Fabrika yerleşim düzeni ; Grup yerleşim düzeni, hat yerleşim düzeni, süreç (proses) yerleşim düzeni, ürüne göre yerleşim, işçi hareketlerinin düzenlenmesi
 • İşin yalınlaştırılması
 • Yalın üretim
 • 5 S yerleşim ve temizlik sistemi

İşyeri ortam ölçümlerinin yapılması;

Ölçüm metotlarını yetkin bir şekilde kullanarak işletme içerisinde yapılmak veya ilgili kuruluşlara yaptırmak,

 • Gürültü ölçümü
 • Toz ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Elektrik topraklama ölçümü
 • Ortamda gaz ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Termal konfor ölçümü
 • Paratoner ölçümü

Teknik Periyodik Kontrollerin Yapılması:

İşverenler işyerlerinde kullanılan;

 • Basınçlı kaplar ve tankların kontörlü (kompresörler, hidroforlar, LPG, LNG tankları vb.)
 • Kazanların (Sıcak su-Kızgın yağ-Buhar kazanları ve Buhar jeneratörleri, vb.)
 • Kaldırma araçlarının kontrolü (Vinç, Forklift, Cephe iskeleleri, Araç kaldırma liftleri vb.)
 • Paratoner topraklama sistemlerinin;
 • Tüm bina, araç- gereç – makine ve teçhizatın;
 • İşyeri hekimi/sağlık elemanı, tüm sağlık taramaları ve tetkiklerinin;

Mevzuatta belirtilen sürelerde; periyodik ölçümü ve teknik kontrollerini yapmak, kayıt altın almak ve belgelerinin ulaşılabilir olmasını sağlamak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi istihdam hizmetleri,

Uzman istihdamı ile İSG çalışmalarının güvenirliliği, etkinliği, sürekliliği ve denetimi sağlanmaktadır.

OHSAS-18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmaları,

Uluslararası İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olan OHSAS’ ın uygulanması ile; İSG çalışmalarının sürekliliği ve değişen şartlara göre güncellenmesi ve diğer ISO 9001-14001 vs. sistemleri ile entegrasyonu sağlanmaktadır.

Kişisel koruyucu donanım temini;

Standartlara uygun ve kaliteli üretim yapan anlaşmalı olduğumuz firmalardan temin edilmektedir.