İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi yaptığınızda; iş yerinize, çalışan sayınız ve risklerinizin büyüklüğü dikkate alınarak, tehlike sınıfınıza uygun sertifikaya sahip İş Güvenliği Uzmanı tarafımızca görevlendirilir. Görevlendirdiğimiz İş Güvenliği Uzmanı, aşağıda sıralanmış olan hizmetleri bizim destek ve kontrolümüz altında yerine getirir.

 • Risk Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve İyileştirme faaliyetlerinin takibi
 • Acil Durum Planlarının ve Acil Durum Krokilerinin hazırlanması
 • Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve takibi
 • Onaylı Defterin hazırlanması ve doldurulması
 • İSG Yıllık Çalışma Planı’nın hazırlanması
 • İSG Yıllık Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması
 • İBYS Yazılımı takibi
 • Yıllık İSG Eğitim Planı’nın hazırlanması ve takibi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması için rehberlik yapmak ve çalışmalara katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • İSG Talimatlarını hazırlamak
 • Kullanılması gereken Kişisel koruyucu Donanımların belirlenmesi, çalışana verilmesi ve kullandırtılması ile ilgili işverene danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları ve elektrikli ekipmanlar gibi, Periyodik kontrol edilmesi gereken ekipmanların periyodik kontrollerinin planlanması ve takibi (istenilmesi halinde yapılması)
 • Kazı işleri, enerjili işler, parlayıcı patlayıcı ortamlar, kapalı alanlar gibi yüksek riskli çalışmalar için Çalışma İzin Formu hazırlamak.