İş Yeri Hekimliği Hizmeti

İşverene ve çalışanlara sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak.

  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve iş yerinde muhafaza etmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak.
  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.
  • İş Sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.
  • Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
  • Genel sağlık konularında eğitim vermek.
  • Yıllık çalışma planı hazırlamak.
  • İşin yönetilmesindeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.